ค่าสถิติ
ระดับน้ำสูงสุด455.80 ม.รทก.
เวลา22/05/2565 22:30:00 น.
ฝนสะสม 15 นาที0.00 มม.
ฝนสะสม 1 วัน18.00 มม.
ฝนสะสม 2 วัน110.00 มม.
ฝนสะสม 3 วัน113.00 มม.
สถานีในบริเวณใกล้เคียง
สถานี : TG.15 สถานีโทรมาตร บ้านสันกลาง
(ลุ่มน้ำแม่กก)
  • ข้อมูลจำเพาะสถานี
ชื่อสถานี : สถานีโทรมาตร บ้านสันกลาง
รหัสสถานี : TG.15
ลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำแม่กก
ละติจูด : 19.6687
ลองจิจูด : 99.75661
ที่ตั้ง : อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
ประเภทสถานี : วัดปริมาณน้ำ, ฝน
สถานี : TG.15 สถานีโทรมาตร บ้านสันกลาง
(ลุ่มน้ำแม่กก)