ค่าสถิติ
เวลา20/10/2564 22:00:00 น.
ฝนสะสม 15 นาที0.00 มม.
ฝนสะสม 1 วัน3.00 มม.
ฝนสะสม 2 วัน12.00 มม.
ฝนสะสม 3 วัน12.00 มม.
สถานีในบริเวณใกล้เคียง
สถานี : TG.02 สถานีโทรมาตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บ้านโป่ง
(ลุ่มน้ำแม่กก)
  • ข้อมูลจำเพาะสถานี
ชื่อสถานี : สถานีโทรมาตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บ้านโป่ง
รหัสสถานี : TG.02
ลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำแม่กก
ละติจูด : 19.32754
ลองจิจูด : 99.49878
ที่ตั้ง : อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
ประเภทสถานี : วัดปริมาณฝน